• Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

  • Możliwości

Softeris Workflow zapewnia obsługę obiegu dokumentów i informacji związanych z procesami biznesowymi.

Zdefiniowany obieg informacji może odbywać się wewnątrz firmy, pomiędzy firmami współpracującymi lub pomiędzy pracownikami a gośćmi systemu. Dostęp do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę WWW.

System zbudowany na platformie Softeris Workflow może być uruchomiony w zamkniętej sieci korporacyjnej (intranet) lub w sieci Internet. Platforma może być zainstalowana przy użyciu infrastruktury klienta lub dzierżawiona z serwerów Softeris (ASP).

Platforma posiada łatwy w obsłudze i elastyczny system raportów - pozwala to na bieżąco sprawdzać istotne wskaźniki działalności.

Struktura platformy jest jednolita - w taki sam sposób realizowany jest dostęp do wszystkich typów informacji - kto umie obsługiwać jedną część systemu, automatycznie umie obsługiwać wszystkie.

Platforma posiada wbudowany mechanizm generowania stron WWW - narzędzie efektownej prezentacji informacji obsługiwane z łatwością Softeris Workflow.

System zbudowany na Softeris Workflow może być dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników albo również dla gości - można zdefniować, które informacje są poufne, a które dostępne publicznie.

Możliwe jest również dołączanie załączników do informacji (np. WordExcel, rysunki, etc.) - wszystkie ważne dokumenty można przechowywać w jednym miejscu oraz udostępniać wybranymużytkownikom.

Platforma umożliwia przesłanie lub zapisanie linku do dowolnego elementu systemu, co eliminuje problem tłumaczenia, gdzie w systemie znaleźć daną informację, wystarczy kliknąć na link

Każda informacja w systemie posiada historię zmian - zawsze można sprawdzić kto, kiedy i co zrobił w systemie.