• Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

 • Softeris SPC

Statystyczne sterowanie procesem

 

Softeris SPC to doskonałe narzędzie do zarządzania jakością w małych i średnich firmach.

System posiada wiele opcji konfiguracji wskaźników wykorzystywanych w czasie badania, zapisywanych następnie na kartach pomiarowych (np. kartach X-R). Wyposażono go również w szereg dodatków zgodnych z teorią Statistical Process Control, dzięki czemu posiada możliwość m.in. ustawienia granic kontrolnych, kolejnych pomiarów rosnących itp.

Wszystkie zgromadzone przez system dane prezentowane są w formie wykresów i wskaźników statystycznych.

Prezentacja systemu

>> <
 • Karta pomiarowa

 • Karta pomiarowa

 • Status

 • Rozregulowania

 • Stanowisko/narzędzia

 

Dlaczego warto wdrożyć Softeris SPC?

 • narzędzie to umożliwia wzrost jakości produkcji oraz zachowanie stabilności całego procesu produkcyjnego przy niewielkim koszcie,

 • pomaga zmniejszyć poziom strat i reklamacji,

 • zapewnia łatwy dostęp do historii pomiarów i zdarzeń,

 • automatyzuje proces badania jakości oraz pobierania wszystkich niezbędnych do tego danych,

 • generuje przejrzyste raporty i wykresy z przeprowadzonych badań,

 • pozwala na rejestrowanie przyczyn występujących zdarzeń oraz podjętych działań,

 • umożliwia działanie nawet bez dostępu do sieci internetowej (również w przypadku działania klient-serwer).

Softeris SPC Brief

 

Wdrożenia SPC ("Brembo" / "Valeo")

Wersja demonstracyjna systemu: spc.softeris.pl


Softeris-SPC-Sta
tystyczne-Sterow
anie-Procesem