Przejdź do

  • Newsletter

  • Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

  • Softeris Project

Efektywna praca nad projektami

Softeris Project jest rozwiązaniem wspomagającym efektywną pracę grupową nad prowadzonymi projektami. System pozwala na dodawanie projektów, przypisywanie do nich zadań, osób za nie odpowiedzialnych oraz terminów wykonania.

Softeris Project daje możliwość łatwego zarządzania zadaniami i projektami, nawet tymi skupiającymi duże grupy pracowników. Możliwość szybkiego filtrowania po terminach, osobach odpowiedzialnych lub projektach pozwala na sprawne planowanie dalszych prac, zatwierdzenie wykonanych czynności lub zlecenie dokonania niezbędnych poprawek.

Softeris Project dostępny jest przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu nie wymaga instalacji żadnego dedykowanego oprogramowania.

Do największych zalet Softeris Project należą:

  • przejrzysty przegląd postępów w zadaniach i projektach,

  • możliwość szybkiego przypisywania zadań konkretnym osobom,

  • uporządkowanie i organizacja pracy całego zespołu projektowego,

  • rejestracja czasu pracy poświęconego na każde z zadań,

  • analiza wydajności pracowników.

Zobacz więcej

Softeris Agent

Automatyzacja i optymalizacja pracy agentów ubezpieczeniowych

Czytaj więcej...