Przejdź do

 • Newsletter

 • Bądź na bieżąco! Zapisz się do naszego newslettera!

 • Softeris SPC

Statystyczne sterowanie procesem

                                                                                                                                                                               

 

Zarządzanie jakością

Softeris SPC to doskonałe narzędzie do zarządzania jakością w małych i średnich firmach. System posiada wiele opcji konfiguracji wskaźników wykorzystywanych w czasie badania, zapisywanych następnie na kartach pomiarowych (np. kartach X-R). Wyposażono go również w szereg dodatków zgodnych z teorią Statistical Process Control, dzięki czemu posiada możliwość m.in. ustawienia granic kontrolnych, kolejnych pomiarów rosnących itp. Wszystkie zgromadzone przez system dane prezentowane są w formie wykresów i wskaźników statystycznych.

 

Podstawowym zastosowaniem systemu jest Statystyczne Sterowanie Procesem,czyli sterowanie procesem w oparciu o pomiary wykonywane w określonych odstępach czasu. W efekcie uzyskiwany jest wzrost jakości i stabilności procesu przy niewielkim koszcie. System umożliwia ponadto monitoring pod kątem sprawności procesu oraz analizę danych archiwalnych w celu ciągłego doskonalenia procesu.


 

 

Zobacz wersję demo Softeris SPC, aby sprawdzić jak w łatwy sposób możesz osiągnąć:

 

 • Wzrost jakości produkcji oraz zachowanie stabilności całego procesu produkcyjnego dzięki automatyzacji.
 • Zmniejszenie poziomu strat i reklamacji.
 • Zunifikowane procesy pomiarowe.
 • Łatwy dostęp do historii pomiarów i zdarzeń.
 • Sygnalizacja nieprawidłowości - prostota obsługi i zarządzania.
 • Przejrzyste metody raportowania i wykresy z przeprowadzonych badań.
 • Rejestrowanie przyczyn występujących zdarzeń oraz podjętych działań.


Architektura systemu


System Softeris SPC bazuje na architekturze klient-serwer. Głównym miejscem przechowywania parametrów i pomiarówjest centralna baza danych. Każde ze stanowisk operuje na lokalnej bazie danych i w określonych odstępach czasusynchronizuje dane z serwerem. System zachowuje więc ciągłość pracy nawet przy czasowej niedostępności centralnej bazy danych.Karty kontrolneSystem obsługuje karty różnych typów (X-R, Xi-MR, etc.). Karty pracować mogą w dwóch trybach - wstępnym oraz pomiarowym. Tryb wstępny służy do początkowej analizy procesu i wyliczenia granic kontrolnych, natomiast tryb pomiarowy operuje na określonych granicach.Integracja z urządzeniami produkcyjnymiSystem Softeris SPC obsługuje wiele standardów stosowanych w urządzeniach pomiarowych (np. Mitutoyo). Wykryte rozregulowania są natychmiast raportowane, a w przypadku braku ciągłości pomiarów podejmowane są określone akcje, aż do zatrzymania linii produkcyjnej włącznie.


Dlaczego Softeris SPC?

 

 • Obsługa różnych typów kart kontrolnych (X-R, Xi-MR, etc.).
 • Odczyt z maszyn pomiarowych lub plików.
 • Współpraca z multiplekserami.
 • Sygnalizacja wykrycia rozregulowań.
 • Pełna historia zdarzeń.
 • Zaawansowane raportowanie.
 • Wielopoziomowe powiadamianie.
 • Czytelne, konfigurowalne wykresy.
 • Integracja z systemami produkcyjnymi.Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

Zobacz więcej