Group.svg

Przemysł 4.0

Digitalizacja zakładu pracy

Czym jest i dlaczego opłaca się wprowadzić go do firmy?

Czym jest Przemysł 4.0? 

Przemysł 4.0  to szybkie  zbieranie  i  analizowanie  informacji pomiędzy maszynami,  szybsza  i bardziej  elastyczna  reakcja na występujące problemy, ale także bardziej wydajne procesy w celu wytworzenia produktów  wysokiej jakości  przy  niższych kosztach . Wszystkie te elementy będą konsekwentnie prowadzić do  wzrostu   wydajności   produkcji  i sektora przemysłowego, a następnie modyfikacji profilu siły roboczej.

Podstawą szczupłego wytwarzania jest eliminacja marnotrawstwa z jednoczesnym uwzględnieniem roli pracownika w tworzeniu wartości produkowanych wyrobów i dostarczanych usług.
Co czeka przemysł w dobie cyfryzacji?

Globalne badania przeprowadzone przez The Boston Consulting Group wykazały, że wiodące firmy przemysłowe dostrzegają znaczenie zarówno  lean management , jak i  digitalizacji  w swoim długoterminowym planowaniu. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 750 kierowników produkcji,  97%  respondentów z branży motoryzacyjnej stwierdziło, że lean management będzie miało duże znaczenie w 2030 r., a w   70% , że jest to ważne  dzisiaj . 

Chociaż konieczność implementacji zarówno  Lean Management , jak i  Industry 4.0  jest jasna dla wielu kierowników, nie mają pewności, jak połączyć te dwa elementy, by uzyskać jak największe korzyści. Eksperci BCG wskazują, że firmy  muszą  myśleć o Lean Industry 4.0 w kategoriach poszczególnych przypadków praktycznego użycia – optymalne połączenie szczupłych narzędzi i technologii cyfrowych. Następnie muszą starannie wybrać, które poszczególne przypadki użycia zastosować, aby najskuteczniej  eliminować  kluczowe  problemy . Dzięki zastosowaniu zintegrowanych rozwiązań Lean Industry 4.0 do niwelowania problemów związanych z produkcją, fabryki mogą osiągnąć szereg  korzyści .

Eksperci BCG prezentują 5 kluczowych korzyści zastosowania Lean Industry 4.0:

  • Elastyczność : czujniki i oprogramowanie ułatwiają bardziej wydajne zmiany
  • Produktywność : predykcyjne algorytmy usprawniają automatyczną konserwację
  • Prędkość : dane w czasie rzeczywistym przyspieszają zarządzanie produkcją
  • Jakość : kontrola jakości oparta na danych wspiera samokontrolę
  • Bezpieczeństwo : czujniki i szkolenia w wirtualnej rzeczywistości poprawiają warunki pracy


W drodze dalszych badań BCG wyróżniło następujące zasady Lean Industry 4.0:

  • Łączenie inteligentnych urządzeń w hali produkcyjnej za pośrednictwem bram, które umożliwiają udostępnianie oraz wymianę danych i informacji
  • Łączenie cyfrowych standardowych procedur operacyjnych z technologią chmury i technologią rozszerzonej rzeczywistości, aby poprawić wydajność operatorów
  • Używanie funkcji śledzenia KPI w czasie rzeczywistym i cyfrowych tablic wydajności w celu przyspieszenia czasu reakcji na występujące problemy
  • Integracja technologii druku 3D w celu produkcji części zamiennych

Rozwój firmy to nie tylko zdobywanie nowych klientów i wzrost zysków, lecz również dbanie o jakość i efektywność produkcji. Z tego powodu w naszej ofercie znajdują się narzędzia do wsparcia produkcji, zarządzania jakością oraz utrzymania ruchu. Pomagamy zarządzać jakością, dostarczając systemy Statystycznego Sterowania Procesem (ang. Statistical Process Control - SPC) oraz systemy kontroli jakości (Quality Control System - QCS) działające w oparciu o pomiary wybranych parametrów w równych odstępach czasu.

Narzędzia Softeris do zarządzania jakością pozwalają na dokładny monitoring jakości produkcji, a dzięki modułom analitycznym umożliwiają wykrycie potencjalnych problemów. Wprowadzają też usprawnienia w celu wyeliminowania ich powstawania.

Wspomagamy również utrzymanie ruchu dzięki bazom wiedzy oraz systemom wymiany informacji pomiędzy pracownikami na linii produkcyjnej. Nasze systemy pozwalają szybko zlokalizować problemy i je rozwiązać.

Nasze systemy dostępne są w konkurencyjnych cenach. Znajdują się w Twoim zasięgu nawet, jeśli prowadzisz małe przedsiębiorstwo.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów "Przemysł 4.0" poniżej

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia.